Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A Játék megnevezése:

Zone Rajzverseny (továbbiakban Játék).

 

A Játék szervezője:

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap; képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307, képviseli: Piroska Éna együttesen) (továbbiakban Szervező).

 

A Játék lebonyolítója:

Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; képviseli: Barna Tamás ügyvezető önállóan) (továbbiakban Lebonyolító).

 

Játékos:

A Játékban 18. életévét betöltött magyarországi lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy vehet részt egy alkalommal.

 

Játékosnak az a személy minősül, aki a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételek teljesíti.

 

Nyeremény:

Összesen 3 (három) darab Zone-ajándékcsomag bruttó 20.000. (húszezer) forint értékben az alábbi tárgyakból összerakva: akkumulátor, örök naptár, esernyő, fekete bevásárlózacskó, Zone-hűtőtáska, toll, termosz, bögre, matrica, tornazsák. Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

 

A Játék időtartama és helyszíne:

A Játék 2021. május 07. 08:00 perctől 2021. május 23. 23:59 percig tart.

 

A játék helyszíne online térben a  https://www.facebook.com (továbbiakban Facebook) internetes oldal, azon belül pedig a következő profil: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark (továbbiakban Oldal)

 

A Játék rövid ismertetése a játékfelhívás által:

 

 

🤩 Küldd be gyeremeked legkedvesebb rajzát és nyerj 20.000 Ft értékű ajándékcsomagot! 🤩

 

🌷 A május hónap minden bizonnyal a családok időszaka! Múlt héten ünnepeltük az édesanyákat, pár hét múlva pedig a lurkókat köszöntjük fel gyereknapon!

 

Ezen alkalomból újabb játékkal, egy rajzversennyel készültünk nektek!

 

👉 Hogy résztvehessetek a játékban, kedvelnetek kell oldalunkat, el kell küldenetek gyermeketek legkedvesebb rajzát az rajzverseny@zonepark.hu e-mail címre és leírni röviden mellé, hogy mit ábrázol a kép, mi a története! Ha ezzel megvagytok, kommenteljétek ide a poszt alá az ,,elküldve" szót! A részleteket tekintsd meg erre linkre kattintva: *link*

 

3 nyertest választunk rajzaitok közül, akik 20.000 Ft értékű ZONE ajándékcsomaggal gazdagodnak, a nyertes rajzok szereplőiből pedig kisfilmet is készítünk! 🎬🎞️

 

Várjuk hát tőletek a lurkók legjobb rajzait és történetüket, a hozzájuk tartozó meséket!

 

A játék időtartama: 2021.05.07. 08.00 - 2021.05.23. 23.59

 

Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató:

 

Hajrá ZONE-osok! 🤘

 

A Játékban való részvétel:

A Játékban az a személy vehet részt és ennek megfelelően az a személy válik Játékossá, aki a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelel és a Játékba az alábbi feltételek hiánytalan teljesítésével bekapcsolódik.

 

Kedveli az Oldalt és a Játékról szóló posztot a következő linken: https://www.facebook.com/262126527629609/posts/1113814862460767/

 

Lefényképezi és elküldi a gyermeke által készített kedvenc rajzát a info@zoneparkanyaknapja.hu elektronikus levélcímre és röviden leírja, hogy a kép mit ábrázol, mi a kép története.

 

A fentebb meghatározott linken szereplő poszthoz hozzászólva „elküldve” szót küld.

 

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül a Szervező, vagy a Lebonyolító által.

 

A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárják.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Játék Szervezőjének és Lebonyolítójának tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

Az alkotás beküldésével a Játékos feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

 

a Játékos az alkotás beküldésére és a jelen Játékszabályzat szerinti felhasználási engedély megadására vonatkozóan teljes körű felhatalmazással rendelkezik;

 

a Játékos az alkotás tekintetében – a szerző nevében és képviseletében – Szervező és Lebonyolító számára térben és időben korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot engedélyez teljes-, vagy részbeni átdolgozás és új mű létrehozására, továbbá ezek minden korlátozástól mentes kizárólagos, ingyenes felhasználására vonatkozóan, ezen teljes-, vagy részleges átdolgozás és újonnan létrejött mű tekintetében minden vagyonjogi igényéről lemond, személyhez fűződő jogai tekintetében a nyilvánosságra hozatali engedélyt – előzetes megtekintési és megvizsgálási igény nélkül – megadja, nevének feltüntetését pedig nem kívánja. A jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély kiterjed arra is, hogy az alkotás teljes, vagy részleges átdolgozásával, vagy felhasználásával létrejött új művet – szintén területi- és időbeli hatályra vonatkozó korlátozás nélkül Szervező és Lebonyolító is kereskedelmi célokra, így különösen reklámozásra használja és erre vonatkozóan harmadik személyek részére engedélyt adjon;

 

a Játékos az alkotás jelen Játékszabályzat szerinti felhasználására, így különösen az alkotás teljes-, vagy részleges átdolgozásával létrejött új mű felhasználására és annak tekintetében további felhasználás engedélyezésére tekintettel a Nyertesnek és az általa képviselt szerzőnek díjigénye nincs és a jövőben sem lesz.

 

A Játék Szervezője az alkotás beküldésére tekintettel vélelmezi azt is, hogy annak felhasználására a Játékos teljes körűen jogosult; a Játékos felel minden olyan következményért, melyek a felhasználási jog esetleges Játékos általi megsértéséből erednek.

 

A Játék Szervezője és Lebonyolítója a jelen Játékszabályzattal tájékoztatja a Játékost arról, hogy beküldött alkotásnak nem csak a rajzról készített fényképfelvétel minősül, hanem az azt kísérő leírás, beszámoló, történet és mese is alkotásnak tekintendő.

 

A Nyertes kiválasztása:

A Játék szervezője és Lebonyolítója 2021. május 23. és 2021. június 06. napja között zárt eljárásban, önállóan meghatározott és nyilvánosságra nem hozott szempontok szerint, a beküldött alkotásokból kiválaszt három alkotást, melyeknek beküldő Játékosát, mint Nyertest, legkorábban 2021. június 14. napján hirdet ki az Oldalon közzétett posztban a jelen Játékszabályzat szerint készülő filmalkotás közzétételével és a Nyertes FACEBOOK-profiljának bejelölésével és nevének kiírásával.

 

A játék Szervezője és Lebonyolítója a rendelkezésre álló személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos, vagy harmadik személy nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen.

 

A Nyertesek között összesen 3 (három), azaz Nyertesenként 1 (egy) darab Zone-ajándékcsomag kerül kiosztásra bruttó 20.000. (húszezer) forint értékben, az alábbi tárgyakból összerakva: akkumulátor, örök naptár, esernyő, fekete bevásárlózacskó, Zone-hűtőtáska, toll, termosz, bögre, matrica, tornazsák. Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

 

A Nyertesek által beküldött alkotásokból továbbá a Szervező és a Lebonyolító filmalkotást készít, melynek felhasználására a fentiekben részletezett szabályok az irányadóak.

 

A Nyeremény átadása:

A Lebonyolító legkorábban 2021. június 14. napján követően privát üzenetben veszi fel a Nyertessel a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében.

 

A játékban egy személy csak egyszer lehet nyertes.

 

A Nyeremény átadása jelen Játékszabályban, a beküldött alkotás tekintetében részletezett felhasználása hatályba lépésével kapcsolatban nem minősül feltételnek, tekintettel arra, hogy a felhasználási engedély az alkotás fentebb megjelölt elektronikus levélcímre való megküldésével minősül megadottnak.

 

Abban a nem várt esetben, ha a Lebonyolító által megkísérelt kapcsolatfelvételt követő 5 (öt) naptári napon belül a nyertes Játékossal a kapcsolatfelvétel – bármilyen okból – sikertelen, úgy a Játékos a Nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti.

 

A kapcsolatfelvétel sikertelenségét a Lebonyolító egyoldalúan jogosult megállapítani.

A Nyeremény a sikeres kapcsolatfelvételt követő 60 (hatvan) naptári napon belül kerül átadásra a nyertes Játékos számára a nyertes Játékos és a Lebonyolító előzetes egyeztetése szerint.

 

A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét – a sikeres kapcsolatfelvételt követően – a fenti határidőn belül biztosítja.

 

A Nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan összeállított ajándékcsomag, vagy annak elemei tekintetében a nyertes cserére, vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt.

 

Ha a nyertes Játékos a Nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy ezt követően a Nyereményre – korábbi, sikeres kapcsolatfelvétel ellenére sem – tarthat igényt.

 

A Nyeremény átvételét követő 7 naptári napon belül a Játékos köteles egy Facebook üzenetet küldeni a Zone Bevásárlópark Facebook oldalának, melyben mellékel egy fényképet, melyen a Játékos és a Nyeremény egyszerre szerepel. A Játékszabályzat elfogadásával ezen fotó szervező általi felhasználásához és a Zone Bevásárlópark Facebook oldalának üzenőfalán való megosztásához is hozzájárul.

 

Amennyiben a Játékossá válás vélelmezetten fennálló kritériumai megdőlnek, úgy az illető személy nem jogosult Nyereményre, illetve – amennyiben a Nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

 

A nyertes Játékos vezeték- és keresztneve a Szervező alábbi FACEBOOK oldalán is közzétételre kerül legkorábban 2021. június 14. napján; mely közzétételhez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja.

 

A Szervező FACEBOOK oldala: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark

 

Adatkezelés és adatvédelem: A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat az alábbi honlapcímen érhető el.

 

http://republicdigital.hu/zonepark/20210211/

 

Egyebek:

 

A Játékos a részvételi feltételek teljesítésével kifejezetten tudomásul veszi és magára, továbbá az általa képviselt személyekre nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit.

 

A Játék nem minősül szerencsejátéknak.

 

A Nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.

 

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási- vagy egyéb vagyonjogi, vagy személyhez fűződő jogi igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

 

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a Nyeremények átadásához a Nyertesek ehhez szükséges adatait. A fentiekkel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

 

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező a jelen honlapon nyilvánosságra hozza.

 

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére jelenthetőek be.

 

info@zonepark.hu.

 

 

Budapest, 2021. május 02.

 

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap,

képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt.

Szervező