Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A Játék megnevezése: Zone Tavaszi Receptverseny Nyereményjáték (továbbiakban Játék).

 

A Játék szervezője: Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap; képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307, képviseli: Piroska Éna együttesen) (továbbiakban Szervező).

 

A Játék lebonyolítója: Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; képviseli: Barna Tamás ügyvezető önállóan) (továbbiakban Lebonyolító).

 

Játékos: A Játékban 16. életévét betöltött magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt tetszőleges számú alkalommal.

 

16. életévét betöltött cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott személy a Játékban csak és kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt.

 

Cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott személy részvétele esetén a törvényes képviselő részvételhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

 

Nyeremény:

  • 1 db Zone ajándékcsomag 20.000 Ft értékben az alábbi tárgyakból összerakva: akkumulátor, örök naptár, esernyő, fekete bevásárlózacskó, Zone hűtőtáska, toll, termosz, bögre, matrica, tornazsák. Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

 

A Játék időtartama és helyszíne:

 

A Játék 2021. április 16. 12:00 perctől 2021. április 25. 23:59 percig tart.

 

A játék helyszíne online térben a  https://www.facebook.com (továbbiakban Facebook) internetes oldal, azon belül pedig a következő profil: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark (továbbiakban Oldal)

 

A Játék rövid ismertetése a játékfelhívás által:

 

 

🤩 NYEREMÉNYJÁTÉK 🤩

 

Kedves ZONE-osok!

 

🥦 Már javában benne vagyunk a tavaszban, szezonális zöldségeink pedig minden eddiginél jobbnak ígérkeznek. Pont ezért arra gondoltunk, hogy megkóstolnánk a ti tavaszi főztjeiteket is! 🥕

 

Ha szeretnéd megnyerni 20.000 Forint értékű ZONE-os ajándékcsomagunkat, küldd el nekünk a bejegyzés alatt hozzászólásban kedvenc receptedet és csatolj róla egy képet! 📷

 

A játék időtartama: április 16. 12.00 - április 25. 23.59

 

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató: *link*

 

Hajrá ZONE-osok!
 

A sorsolást követően a poszt alatt komment formájában osztja meg az oldal a nyertes nevét, akivel privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot az Ajándék átadása érdekében.

 

A Játékban való részvétel:

 

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelel és a Facebook felületén rendszeresített „kedvelés/like” ikonra való kattintással kedveli az Oldalt, illetve az Oldalon 2021. április 16. napján reggel 12:00 órakor elhelyezett posztot, továbbá közzétesz egy hozzászólást ezen bejegyzés alatt, melyben egy étel elkészítéséhez szükséges tárgyakat és tevékenységeket sorol fel, továbbá egy képet tesz közzé a végtermékről.

 

Az előző bekezdés szerinti feltételeknek együttesen kell fennállniuk a Játékban való részvételhez, a hozzászólások elkészítésére és feltöltésére 2021. április 16. 12:00 és 2021. április 25. 23:59 között van lehetőség.

 

 

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül.

 

A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárják.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Játék szervezőjének és lebonyolítójának tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

Ajándékok kisorsolása:

 

A Játékban nyertes személy külön, privát üzenetben a lakó-, vagy kézbesítési helyét is köteles megadni a nyeremény kézbesítése érdekében.

 

A játék Szervezője és Lebonyolítója a személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen.

 

A Játékban a sorsolásokra az alábbi időpontban kerül sor: 2021. április 26. 12:00

 

A sorsolásokat a Játék Lebonyolítója intézi és bonyolítja le.

 

A sorsolások helyszíne: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.

 

A sorsoláson közjegyző nem működik közre.

 

A sorsolás nem nyilvános.

 

A sorsolás szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, történnek a www.random.org internetes oldal igénybevételével.

 

Az sorsoláson 1 darab Zone ajándékcsomag kerül kisorsolásra 20.000 Ft értékben az alábbi tárgyakból összerakva: akkumulátor, örök naptár, esernyő, fekete bevásárlózacskó, Zone hűtőtáska, toll, termosz, bögre, matrica, tornazsák. Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

 

A Nyeremény átadása: A Lebonyolító a Játék lezárást követően privát üzenetben veszi fel a Nyertessel a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében.

 

A játékban egy személy csak egyszer lehet nyertes.

 

Abban a nem várt esetben, ha a Lebonyolító által megkísérelt kapcsolatfelvételt követő 5 (öt) naptári napon belül a nyertes Játékossal a kapcsolatfelvétel – bármilyen okból – sikertelen, úgy a Játékos a Nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti.

 

A kapcsolatfelvétel sikertelenségét a Lebonyolító egyoldalúan jogosult megállapítani.

 

A Nyeremény a sikeres kapcsolatfelvételt követő 60 (hatvan) naptári napon belül kerül átadásra a nyertes Játékos számára a nyertes Játékos és a Lebonyolító előzetes egyeztetése szerint.

 

A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét – a sikeres kapcsolatfelvételt követően – a fenti határidőn belül biztosítja.

 

A Nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan összeállított ajándékcsomag, vagy annak elemei tekintetében a nyertes cserére, vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt.

 

Ha a nyertes Játékos a Nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy ezt követően a Nyereményre – korábbi, sikeres kapcsolatfelvétel ellenére sem – tarthat igényt.

 

A Nyeremény átvételét követő 7 naptári napon belül a Játékos köteles egy Facebook üzenetet küldeni a Zone Bevásárlópark Facebook oldalának, melyben mellékel egy fényképet, melyen a Játékos és a Nyeremény egyszerre szerepel. A Játékszabályzat elfogadásával ezen fotó szervező általi felhasználásához és a Zone Bevásárlópark Facebook oldalának üzenőfalán való megosztásához is hozzájárul.

 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképessége korlátozott, úgy a Nyeremény átvételével kapcsolatos ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

Amennyiben a Játékossá válás vélelmezett kritériumai megdőlnek, úgy az illető személy nem jogosult Nyereményre, illetve – amennyiben a Nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

 

A nyertes Játékos vezeték- és keresztneve a Szervező alábbi FACEBOOK oldalán is közzétételre kerül 2021. április 26. napján; mely közzétételhez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja.

 

A Szervező FACEBOOK oldala: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark

 

Adatkezelés és adatvédelem: A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat az alábbi honlapcímen érhető el.

 

http://republicdigital.hu/zonepark/20210211/

 

Egyebek:

 

A Játék nem minősül szerencsejátéknak.

 

A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

 

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a Nyeremények átadásához a Nyertesek ehhez szükséges adatait. A fentiekkel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

 

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező a jelen honlapon nyilvánosságra hozza.

 

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére jelenthetőek be.

 

info@zonepark.hu.

 

 

Budapest, 2021. április 16.

 

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap,

képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt.

Szervező