Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Játék megnevezése: Zone Szelfi Nyereményjáték (továbbiakban Játék).

A Játék szervezője: Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap; képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307, képviseli: Piroska Éna együttesen) (továbbiakban Szervező).

A Játék lebonyolítója: Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; képviseli: Barna Tamás ügyvezető önállóan) (továbbiakban Lebonyolító).

Játékos: A Játékban 16. életévét betöltött magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt tetszőleges számú alkalommal.

16. életévét betöltött cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott személy a Játékban csak és kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt.

Cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott személy részvétele esetén a törvényes képviselő részvételhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Nyeremény:

  • 3 db Zone ajándékcsomag 20.000 Ft értékben az alábbi tárgyakból összerakva: akkumulátor, örök naptár, esernyő, fekete bevásárlózacskó, Zone hűtőtáska, toll, termosz, bögre, matrica, tornazsák. Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

 

A Játék időtartama és helyszíne:

A Játék 2021. február 12. 08:00 perctől 2021. február 19. 23:59 percig tart.

A játék helyszíne online térben a  https://www.facebook.com (továbbiakban Facebook) internetes oldal, azon belül pedig a következő profil: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark (továbbiakban Oldal)

 

A Játék rövid ismertetése a játékfelhívás által:

❗ SZELFI NYEREMÉNYJÁTÉK ❗

Kedves ZONE-osok!

😍 Egy kis kihagyás után újabb fergeteges nyereményjátékkal készültünk Nektek! A játék keretében 3 Zone ajándékcsomagot fogunk kisorsolni a résztvevők között! 🎁

De hogyan is vehettek részt a játékban?

👉 Kedveld oldalunkat és ezt a bejegyzést!

👉Készíts egy szelfit bármely Zone Bevásárlópark totem oszlopával (egy ilyen totem oszlopot a képen láthattok).

👉Töltsd fel a fotót komment formájában a bejegyzés alá vagy küldd el nekünk privát üzenetben és írd meg, melyik ZONE-ban készült a fotó!

🔥 Nyerési esélyedet megduplázhatod, ha megosztod a bejegyzést a történetedben és bejelölöd rajta oldalunkat! 🔥

⚠️ A játék 2021. február 19. 23:59 percig tart! Siess, nehogy lemaradj róla! ⚠️

🍀 Hajrá ZONE-osok! 🍀
 

A sorsolást követően a poszt alatt komment formájában osztja meg az oldal a három nyertes nevét, akikkel privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot az Ajándék átadása érdekében.

 

A Játékban való részvétel:

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelel és a Facebook felületén rendszeresített „kedvelés/like” ikonra való kattintással kedveli az Oldalt, illetve az Oldalon 2021. február 12. napján reggel 08:00 órakor elhelyezett posztot, továbbá  készít magáról egy fényképet bármely ZONE Bevásárlóparkban elhelyezett totemoszloppal, úgy, hogy azon látszik a totemoszlop és a Játékos legalább részben; a fényképen nem szükséges, hogy a Játékos arca látszódjon, továbbá a fénykép szeméremsértő sem lehet (továbbiakban Fénykép).

A Fényképet vagy az Oldalra szükséges a Játékosnak feltöltenie, vagy pedig az Oldal részére privát messengeren szükséges megküldenie, mindkét esetben megjelölve, hogy melyik Zone Bevásárlóparkban készült a Fénykép.

Az előző két bekezdés szerinti feltételeknek együttesen kell fennállniuk a Játékban való részvételhez, a Fényképek elkészítésére és feltöltésére 2021. február 12. 8:00 és 2021. február 19. 23:59 között van lehetőség.

A Játékban továbbá kétszeres eséllyel vesz részt az a Játékos, aki a Fényképet saját Facebook „történetében/story-jában” megosztja és az Oldalt a megosztott Fényképen bejelöli, de ez nem kötelező jellegű.

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárják.

A Játékban nem vehetnek részt a Játék szervezőjének és lebonyolítójának tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

Ajándékok kisorsolása:

A Játékban nyertes személy külön, privát üzenetben a lakó-, vagy kézbesítési helyét is köteles megadni a nyeremény kézbesítése érdekében.

A játék Szervezője és Lebonyolítója a személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen.

A Játékban a sorsolásokra az alábbi időpontban kerül sor: 2021. február 22. 15:00

A sorsolásokat a Játék Lebonyolítója intézi és bonyolítja le.

A sorsolások helyszíne: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.

A sorsoláson közjegyző nem működik közre.

A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, történnek a www.random.org internetes oldal igénybevételével.

Az sorsoláson 3 darab Zone ajándékcsomag kerül kisorsolásra 20.000 Ft értékben az alábbi tárgyakból összerakva: akkumulátor, örök naptár, esernyő, fekete bevásárlózacskó, Zone hűtőtáska, toll, termosz, bögre, matrica, tornazsák. Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

A Nyeremény átadása: A Lebonyolító a Játék lezárást követően privát üzenetben veszi fel a Nyertessel a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében.

A játékban egy személy csak egyszer lehet nyertes.

Abban a nem várt esetben, ha a Lebonyolító által megkísérelt kapcsolatfelvételt követő 5 (öt) naptári napon belül a nyertes Játékossal a kapcsolatfelvétel – bármilyen okból – sikertelen, úgy a Játékos a Nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti.

A kapcsolatfelvétel sikertelenségét a Lebonyolító egyoldalúan jogosult megállapítani.

A Nyeremény a sikeres kapcsolatfelvételt követő 60 (hatvan) naptári napon belül kerül átadásra a nyertes Játékos számára a nyertes Játékos és a Lebonyolító előzetes egyeztetése szerint.

A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét – a sikeres kapcsolatfelvételt követően – a fenti határidőn belül biztosítja.

A Nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan összeállított ajándékcsomag, vagy annak elemei tekintetében a nyertes cserére, vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt.

Ha a nyertes Játékos a Nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy ezt követően a Nyereményre – korábbi, sikeres kapcsolatfelvétel ellenére sem – tarthat igényt.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképessége korlátozott, úgy a Nyeremény átvételével kapcsolatos ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

Amennyiben a Játékossá válás vélelmezett kritériumai megdőlnek, úgy az illető személy nem jogosult Nyereményre, illetve – amennyiben a Nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

A nyertes Játékos vezeték- és keresztneve a Szervező alábbi FACEBOOK oldalán is közzétételre kerül 2021. február 22. napján; mely közzétételhez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja.

A Szervező FACEBOOK oldala: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark

Adatkezelés és adatvédelem: A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat az alábbi honlapcímen érhető el.

http://republicdigital.hu/zonepark/20210211/

 

Egyebek:

A Játék nem minősül szerencsejátéknak.

A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a Nyeremények átadásához a Nyertesek ehhez szükséges adatait. A fentiekkel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező a jelen honlapon nyilvánosságra hozza.

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére jelenthetőek be.

 

info@zonepark.hu.

Budapest, 2021. február 11.

 

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap,

képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt.

Szervező