Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

„Mindenki FocizZone”

Részvételi Feltételek és Szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

 

1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója,

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 18522361-2-44, képviseli Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307): „Szervező”) „Mindenki FocizZone” elnevezésű játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”). A Játék Szervező által megbízott lebonyolítója a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Lebonyolító”). A Játék a zonepark.hu/focizzone internetes oldalon (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető az alábbi feltételekkel:
 

2. Részvételi feltételek:

2.1. A Játékban részt vehet
- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

- aki a Játék időtartama alatt a Játékra a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jelentkezik és megfelel a Játék valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”)

A Játék minden szombaton, egyszerre több városban, az alábbi helyszíneken és időpontokban kerül megrendezésre:

 • Zone Bevásárlópark 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7. – 2018. június 23.
 • Zone Bevásárlópark 8400 Ajka, Fő út 31. – 2018. június 23.
 • Zone Bevásárlópark 9700 Szombathely, Szt. Gellért u. 66. – 2018. június 23.
 • Zone Bevásárlópark 3700 Kazincbarcika, Hadak útja 11. – 2018. június 30.
 • Zone Bevásárlópark 2092 Budakeszi, Bianka u. 1. – 2018. június 30.
 • Zone Bevásárlópark 2500 Esztergom, Dobogókői út 84. – 2018. június 30.
 • Zone Bevásárlópark 7632 Pécs, Siklósi út 68/a.- 2018. július 7.
 • Zone Bevásárlópark 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 13. – 2018. július 7.
 • Zone Bevásárlópark 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 11 – 2018. július 7.
 • Zone Bevásárlópark 6400 Kiskunhalas, Füzér utca 2.- 2018. július 14.
 • Zone Bevásárlópark 6600 Szentes, Csongrádi út 67.- 2018. július 14.

Amennyiben a fent megadott címen lévő valamelyik Zone Bevásárlóparkokban található üzletek bármelyikében, a fent megadott időpontokban, az üzletek nyitvatartási idejében az adott Zone Bevásárlóparkban az adott napon összesen legalább bruttó 5000 Ft értékben vásárol, és a vásárlást igazoló blokkot (blokkokat)/ bizonylatot (bizonylatokat) (továbbiakban: „Bizonylat) az adott Zone Bevásárlóparkban található focipálya lufifalnál lévő hosstess pultnál (továbbiakban: „Hostess pult”) az ott lévő hostessnek bemutatja, nevezhet a Játékra a megadott nyereményekért. A vásárlásnak és a Bizonylat bemutatásának egyazon helyszínen és napon kell megtörténniük. Minden Játékos, aki a fenti feltételeknek megfelel, azonnali nyereményre jogosult, illetve lehetősége van regisztrálni a fődíj sorsolására a jelen Szabályzatban előírtak szerint.

 

2.2. Egyazon Játékos az esemény napján az adott helyszínen lévő Zone Bevásárlóparkban lévő üzletekben megvalósított bruttó 5.000,-Ft-tól 9.999,-Ft-ig értékű vásárlása után egyszer, bruttó 10.000,-F-tól 14.999,-Ft-ig értékű vásárlása esetén kétszer, 15.000-Ft-tot elérő vagy azt meghaladó értékű vásárlása esetén háromszor jogosult azonnali nyereményre.

A fődíj sorsolásában való részvételhez egyazon Játékos az esemény napján az adott helyszínen lévő Zone Bevásárlóparkban lévő üzletekben megvalósított bruttó 5.000,-Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű vásárlása esetén jogosult, melyhez a jelen Szabályzat szerinti regisztrációra van szükség a Hostess pultnál. A Szervező, illetve a Lebonyolító a regisztráció során nem köteles az adatok helytállóságát ellenőrizni, azonban a valótlan adatokat megadó Játékos regisztrációját jogosult megtagadni.

Az a Játékos, aki többszörösen vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással a Játékos regisztrációja automatikusan törlésre kerül, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékos a Játékban történő részvétellel vagy a regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Játék leírása, regisztráció menete

3.1. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki a 2.1 pontban megadott időpontokban és helyszíneken egyazon napon és helyszínen lévő Zone Bevásárlóparkban lévő üzletekben összesen legalább 5000 Ft értékben vásárol és/vagy regisztrál és jelentkezik a Fődíj sorsolására.

3.2. Amennyiben a Játékos 2.1 pontban megadott címeken és időpontokban, az üzletek nyitvatartási idejében összesen legalább 5000 Ft értékben vásárol, és a vásárlást igazoló Bizonylatot az adott Zone Bevásárlóparkban található focipálya lufifalnál lévő Hosstess pultban a vásárlással megegyező napon 09:00-tól 18:00-ig terjedő időszakban bemutatja, nevezhet az azonnali nyereményekért. A lufifalon található lufik közül 5000 forintonként, de maximum háromszor (ld. fenti 2.2. pontot is) 1 db lufit kiválaszthat, és azt kipukkaszthatja. Minden lufiban egy azonnali nyereményre feljogosító kupon (továbbiakban: Kupon) található.

3.3. Amennyiben a Játékos 2.1 pontban megadott címeken és időpontokban, az üzletek nyitvatartási idejében összesen legalább 5000 Ft értékben vásárol, és a vásárlást igazoló Bizonylatot vagy Bizonylatokat az adott Zone Bevásárlóparkban található Hostess pultnál a vásárlással megegyező napon 09:00-tól 18:00-ig terjedő időszakban bemutatja, az azonnali nyeremények mellett nevezhet a fődíj sorsolására is. Ehhez a Hostess pultban lévő hostessek részére meg kell adnia nevét, email címét (e-mail cím hiányában telefonszámát), illetve válaszolnia kell vásárlási szokásaival kapcsolatos alábbi kérdésre:

Miért látogatja a Zone Bevásárlóparkot?

 Adatainak megadásával a hostessek regisztrálják a sorsolásra.

3.4. A Játékban való részvétellel a Játékos önkéntesen hozzájárul továbbá, hogy amennyiben a nyertes Játékosok között szerepel, akkor a Szervező a nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) nyilvánosságra hozza a Weboldalon.

3.5. Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Játékos nem jogosult a nyereményre vagy a Játékban való részvételre!

Minden Játékos, aki regisztrál, részt vesz a fődíj sorsolásán.

4. Azonnali nyeremények, a Fődíj sorsolása

4.1. A lufikban található Kuponok az alábbi azonnali nyereményeket tartalmazzák:

a)

 • 618 db Zone bevásárlótáska, melynek értéke egyenként 350 Ft
 • 250 db Zone hátizsák, melynek értéke egyenként 350 Ft
 • 149 db Zone színezhető hátizsák, melynek értéke egyenként 460 Ft
 • 630 db Zone stresszlabda, melynek értéke egyenként 250 Ft
 • 1049 db Zone toll, melynek értéke egyenként 150 Ft
 • 696 db Zone buborékfújó, melynek értéke egyenként 390 Ft
 • 960 db Zone ceruza készlet, melynek értéke egyenként 140 Ft
 • 52 db Zone bögre, melynek értéke egyenként 530 Ft
 • 15 db Zone hűtőtáska jégakkuval, melynek értéke egyenként 1 095 Ft
 • 51 db Zone hűtő bevásárlótáska, melynek értéke egyenként 2 140 Ft
 • 15 db Zone esernyő, melynek értéke egyeneként 1 582 Ft
 • 6 db Oranges Oil USB-s autós töltő, melynek értéke egyenként 1 500 F

b)

 • 11 db Deichmann ajándékutalvány, melynek értéke egyenként 5 000 Ft
 • 10 db Kik ajándékutalvány, melynek értéke egyenként 10 000 Ft

c)

 • 16 db Takko ajándékutalvány, melynek értéke egyenként   10 000 Ft       
 • 5 db Euro Family ajándékutalvány, melynek értéke egyenként 5 000 Ft     
 • 15 db C&A ajándékutalvány, melynek értéke egyenként 4 000 Ft  
 • 5 db dm ajándékcsomag, melynek értéke egyenként 1 335 Ft          
 • 9 db Fressnapf ajándékutalvány, melynek értéke egyenként 1000 Ft                    
 • 2 db Fressnapf ajándékcsomag, melynek értéke egyenként 6 870 Ft és 6 122 Ft
 • 15 db Rovitex díszpárna, melynek értéke egyenként 3 190 Ft         
 • 10 db Penny ajándékcsomag

Amennyiben a Kupon a fenti a) pontban található azonnali nyeremény valamelyikét tartalmazza, úgy azt a Játékos Hostess pultban tudja személyesen átvenni.

Amennyiben a Kupon a fenti b) pontban található azonnali nyeremény valamelyikét tartalmazza, úgy az adott ajándékutalványt a Játékos a Hostess pultban tudja átvenni, majd az ajándékutalványon megadott üzletben a megadott feltételekkel tudja felhasználni.

Amennyiben a Kupon a fenti c) pontban található azonnali nyereményt tartalmazza, úgy azt a Játékos az ajándékutalványt a megadott üzletben az üzlet nyitvatartási idejében, ugyanaznap tudja átvenni az ajándékutalványon megadott üzletben, és az üzlet által megadott feltételekkel felhasználni.

4.2 A fődíj sorsolása software segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik. A fődíj nyertese a sorsolásra regisztrált összes Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra.

A Játék során a következő fődíj (a továbbiakban: „Fődíj”) kerül kisorsolásra a megadott feltételek szerint regisztrált a Játékosok között:

Fődíj

SAMSUNG UE55MU9002TXXH ívelt 4K UHD Smart LED televízió, melynek értéke bruttó 378 399 Ft.

A Fődíj sorsolására a következő időpontban kerül sor: 2018. július 19.

5.2. A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

4.3. A sorsoláson a Fődíj vonatkozásában egy nyertes és két tartaléknyertes Játékos kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes Játékos(ok) abban az esetben válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes Játékos(ok) kiléte nem beazonosítható, vagy az(ok) kizárásra került(ek) a jelen Szabályzatban írtak alapján vagy bármelyikük esetében a részvétel eleve kizárt lett volna.

5. Nyeremények átvétele

5.1. A Szervező a nyertes Játékost nyertességéről, valamint a Fődíj átvételének részleteiről a regisztráció során megadott e-mail címen (vagy telefonon), valamint a Weboldalon értesíti az adott sorsolás napján. A nyertes köteles 7 napon belül válaszolni az értesítésre válasz e-mail formájában (vagy telefonon), ellenkező esetben „nem elérhető”-nek minősül, és a sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a Fődíj kiosztása sem a nyertesnek, sem a Tartaléknyerteseknek nem lehetséges, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra.

5.2. A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5.3. A Fődíjat a Szervező az e-mailen (vagy telefonon) megadott címre futárszolgálattal küldi meg.

A Játékos elfogadja, hogy a Fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészében, akár részleteinek kezeléséhez és felhasználásához a Szervező bármely marketing vagy promóciós anyagában. A Fődíj kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni.

Amennyiben a nyertes Játékos értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, stb.) adatokat adott meg, illetőleg a küldeményt bármilyen okból nem vette át, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Szabályzatnak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a nyereménytől elesik.

5.4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Fődíj átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. A Szervező a Fődíj átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha a Fődíj átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően a fődíjra jogszerűen nem tarthat igényt. A Szervező a határidőn belül nem vállal felelősséget a nyeremény meghatározott időpontig történő átadásáért. A Szervező érdekkörében felmerülő késedelem a nyertes Játékos terhére nem róható.

5.5. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5.6. Amennyiben akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játékos a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy kiderül, hogy a jelen Szabályzat bármely pontját megsértette, valamint a Játék ideje alatt a regisztrációja törlésre került, illetve adatai törlését kéri, a nyertes Játékos a nyereményre nem jogosult.

5.7. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertes Játékosokat terheli.

5.8. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes Játékos tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

6. Adatkezelés és adatvédelem

6.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A kezelt adatok köre:

- a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: vezeték-, és utónév, e-mail cím, e-mail cím hiányában telefonszám

- a Fődíj kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: nyertes Játékos lakcíme

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Fődíj átadását követően, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárást követő 90. napig törli.

6.2 A Szervező a Játékosok regisztráció során megadott nevét, e-mail címét marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása e-mail útján) érdekében kezeli és felhasználja az adatok megadásától számított legfeljebb 8 (nyolc) évig, kivéve, ha a Játékos a hozzájárulását visszavonja, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

A kezelt adatok köre:

- teljes név; e-mail cím

Az adatkezelés célja: marketing kommunikáció

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az adatok megadásától számított legfeljebb 8 (nyolc) év.

6.3. Az adatok kezelését a Szervező, mint Adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) végzi.  Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek.

6.4. Adattovábbítás

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

6.5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

6.6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

6.7. A Játékosok jogai

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)         az adatkezelés céljai;

b)         az érintett személyes adatok kategóriái;

c)         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)        adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)         azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)         a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)         automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő 14 napon belül a Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a játékos a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a nyereményjáték befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt visszavonja és a személyes adatainak törlését kéri, ez a nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a játékos személyes adatai nélkül a nyereményjáték nem bonyolítható le.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. szám alatti címen postai úton vagy az info@zonepark.hu e-mail címen.

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6.8. A Játékos fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Felelősség

7.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani. 

7.2. Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a Fődíj nyertesének adatait. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.4. A Játékban való regisztrációval kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező, illetve a Lebonyolító minden felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos regisztrációja automatikusan törlésre kerül, a Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

8. Tájékoztatás

8.1. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz tehető a következő elérhetőségeken: info@zonepark.hu e-mail címen.

8.2. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

8.3. A hivatalos Szabályzat, továbbá a Játékról részletes információk elérhetők a Website-on. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változásairól a Website-on nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

8.4. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

Budapest, 2018. június 15.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap,

képviseli Diófa Alapkezelő Zrt.

Szervező